Ειδικότητα μας είναι η ψηφιοποίηση εγγράφων. αρχειοθέτηση εγγράφων. καταχώρηση δεδομένων. σάρωση εγγράφων.

Λίγα λόγια για την εταιρεία μας

Ποιοι είμαστε

Η IMS ιδρύθηκε το 1990, εδρεύει στην Αθήνα και συνεργάζεται με πελάτες στην ΝΑ Ευρώπη. Είμαστε πρωτοπόροι στην παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης εγγράφων, καταχώρησης δεδομένων και παρέχουμε προϊόντα αξεπέραστης προστιθέμενης αξίας για την ψηφιοποίηση και την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση αρχείων.
Σήμερα, η IMS απασχολεί επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης, με πολύχρονη εμπειρία στην ψηφιοποίηση εγγράφων και την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση. Πιστεύουμε ξεκάθαρα ότι η σύνθεση του προσωπικού μας είναι το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, η βασική συνιστώσα πίσω από κάθε εκπληρωμένο έργο της εταιρείας μας.
Τα έργα που αναλαμβάνουμε για τους πελάτες μας δεν είναι απλώς μια δουλειά, είναι τρόπος ζωής. Πρόκειται για μια συνεχή προσπάθεια παροχής των καλύτερων προϊόντων και υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες και τεχνικές. Πρόκειται για μια συνεχή συνεργασία του προσωπικού μας με τους πελάτες, ώστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες.
0
0

Η αποστολή μας

Οι στόχοι μας

Η IMS δεσμεύεται να προσφέρει παγκοσμίου επιπέδου προϊόντα λογισμικού αρχειοθέτησης εγγράφων και υπηρεσίες ψηφιοποίησης. Επιδιώκουμε αυτόν τον στόχο με την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ συνεργατών και των εαυτών μας, προσδοκώντας την καινοτομία στην αγορά και προβλέποντας νέες ανάγκες των πελατών μας.
Εφαρμόζοντας τεχνολογίες αιχμής και μεθοδολογίες ανάλυσης και σχεδιασμού, που πραγματικά δουλεύουν, απολαμβάνουμε την γνήσια υποστήριξη των πελατών και συνεργατών μας για τα ποιοτικά προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις λύσεις που προσφέρουμε.

Το όραμα μας

Που εστιάζουμε

Η εστίασή μας είναι η δέσμευση για την αριστεία. Με γνώμονα τον πελάτη και αφοσιωμένοι σε ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, βασιζόμαστε σε έμπειρους επαγγελματίες, με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα, για να διασφαλίσουμε την ποιότητα σε όλα τα επίπεδα. Είμαστε μια ομάδα που έχει έντονη συνείδηση των νεώτερων τεχνολογικών εξελίξεων και τεχνογνωσίας.
Η προσφορά μιας νέας προσέγγισης, μιας νέας ιδέας, μιας καινοτομίας δίνει στους πελάτες μας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και είναι το επίκεντρο των κάθετων δραστηριοτήτων μας. Οι λύσεις μας βασίζονται στην πλήρη κατανόηση των αναγκών των πελατών μας.

Ιστορικό

Σημαντικές Στιγμές

1990

Ίδρυση Εταιρείας


2003

Νέα Γραφεία


2003

Ψηφιοποίηση Αρχείων της Βουλής των Ελλήνων


2005

Πιστοποίηση Διαδικασιών κατά ISO 9001


2007

Ψηφιοποίηση Αρχείων Στρατολογικών Μερίδων


2013

Ψηφιοποίηση Υποθέσεων Πολιτών της Ελληνικής Αστυνομίας


2014

Ψηφιοποίηση Αρχείων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους


2014

Ψηφιοποίηση Αρχείων του Κτηματολογίου της Μολδαβίας


2015

Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων του Εθνικού Ληξιαρχείου


2017

Ψηφιοποίηση Πολιτισμικού Αρχείου του Αγίου Όρους


2019

Πιστοποίηση Διαδικασιών κατά ISO 27001